Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на компютърни конфигурации

Регистрационен No: 050 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 26.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 27.04.2016 г.

Номер в АОП: 9052883

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 14.04.2016г. 13:21ч 84 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 14.04.2016г. 13:22ч 46 kb   

Образци на документи

Образци на документи 14.04.2016г. 13:22ч 421 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 13:22ч 83 kb   

Протоколи

Протоколи 04.05.2016г. 14:42ч 62 kb   

Договори

Договор MT 219 / 12.05.2016

Договор 1 12.05.2016г. 15:46ч 430 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 07.10.2016г. 08:09ч 9 kb   

Приключен/прекратен

26.09.2016 Договорът е изпълнен.