Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Сервизна поддръжка на дихателни апарати PA94 Plus Basic, бутилки за дихателните апарати и компресор за зареждане на бутилките с въздух сервизно обслужване и ремонт на апарати за тестване употребата на алкохол и упойващи вещества”

Регистрационен No: 49 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 26.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:30 на 27.04.2016 г.

Номер в АОП: 9052879

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 14.04.2016г. 12:51ч 1164 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 14.04.2016г. 12:51ч 1018 kb   

Техническа спецификация 14.04.2016г. 12:51ч 778 kb   

Образци на документи

Образци на документи 14.04.2016г. 12:51ч 458 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 13:04ч 467 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 13:04ч 426 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 13:05ч 426 kb   

Протоколи

Протоколи 04.05.2016г. 15:26ч 1077 kb   

Договори

Договор MT-236 / 25.05.2016

Договор 1 26.05.2016г. 08:50ч 594 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.09.2016г. 15:46ч 9 kb   

Приключен/прекратен

Договор MT-237 / 25.05.2016

Договор 1 26.05.2016г. 08:50ч 538 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 07.07.2016г. 13:54ч 9 kb   

Плащания 2 29.09.2016г. 10:26ч 9 kb   

Плащания 3 27.12.2016г. 11:47ч 9 kb   

Приключен/прекратен

13.06.2017 Договора е изпълнен