Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на автомобил

Референтен No:45 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 01.04.2016 г.

Виж повече   

Изграждане на механична и ел. част на ЗС инв. № 231438

Референтен No:042 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 05.04.2016 г.

Виж повече   

Ремонт и реконструкция на ел. къща на ЗС 1202

Референтен No:038 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 05.04.2016 г.

Виж повече   

„Доставка на местими тоалетни, необходими за ТМО”

Референтен No:23 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 30.03.2016 г.

Виж повече   

Доставка на втулки за кофова верига за багер ERs 710

Референтен No:40 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 25.03.2016 г.

Виж повече   

Изграждане на ел.къща на ЗС 1203 на II насипищен хоризонт на вътрешни насипища в р-к „Трояново север“

Референтен No:33 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 28.03.2016 г.

Виж повече   

Доставка на два броя широкоформатен принтер/плотер

Референтен No:36 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 23.03.2016 г.

Виж повече