Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка по заявка на материали, резервни части и компоненти за извънгаранционен ремонт на компютърни системи, активно оборудване и радио устройства за компютърни мрежи

Регистрационен No: 44 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 11.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 12.04.2016 г.

Номер в АОП: 9051898

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 30.03.2016г. 15:17ч 4484 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 30.03.2016г. 15:17ч 6850 kb   

Образци на документи

Образци на документи 30.03.2016г. 15:17ч 336 kb   

Образци на документи 30.03.2016г. 15:17ч 317 kb   

Протоколи

Протоколи 19.04.2016г. 13:20ч 80 kb   

Договори

Договор MT 206 / 09.05.2016

Договор 1 09.05.2016г. 14:00ч 627 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 22.08.2016г. 14:38ч 9 kb   

Плащания 2 29.09.2016г. 10:32ч 9 kb   

Плащания 3 12.10.2016г. 09:23ч 9 kb   

Плащания 4 24.10.2016г. 14:31ч 9 kb   

Плащания 5 24.11.2016г. 14:33ч 9 kb   

Плащания 6 20.01.2017г. 15:10ч 9 kb   

Плащания 7 27.04.2017г. 11:25ч 9 kb   

Плащания 8 19.05.2017г. 10:54ч 9 kb   

Плащания 9 07.06.2017г. 10:29ч 9 kb   

Приключен/прекратен

06.06.2017 Договорът е изпълнен.