Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на компютърни системи, принтери и скенери

Референтен No: 14 / 2017

Решение за създаване на системата

Документация

Образци на документи

Разяснение

Протоколи

Протокол 1 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 46 kb   

Протокол 2 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 45 kb   

Протокол 3 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 70 kb   

Протокол 4 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 75 kb   

Протокол 5 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 52 kb   

Протокол 6 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 42 kb   

Протокол 7 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 57 kb   

Протокол 8 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 61 kb   

Протокол 9 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 74 kb   

Протокол 10 - КС 14-2017.pdf 10.07.2017 54 kb   

Протокол 11 - КС 14-2017.pdf 18.07.2017 45 kb   

Протокол 12 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 63 kb   

Протокол 13 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 58 kb   

Протокол 14 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 55 kb   

Протокол 15 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 58 kb   

Протокол 16 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 58 kb   

Протокол 17 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 62 kb   

Протокол 18 - КС 14-2017.pdf 26.07.2017 77 kb   

Протокол 19 - КС 14-2017.pdf 15.08.2017 71 kb   

Протокол 20 - КС 14-2017.pdf 23.08.2017 69 kb   

Протокол 21 - КС 14-2017.pdf 25.08.2017 53 kb   

Протокол 23 - КС 14-2017.pdf 12.10.2017 76 kb   

Протокол 24 - КС 14-2017.pdf 12.10.2017 72 kb   

Протокол 28 - КС 14-2017.pdf 08.05.2018 70 kb   

Протокол 29 - КС 14-2017.pdf 21.05.2018 64 kb   

Решение за: включване, отказ от включване, изключване от системата

Поръчки