Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на графични станции и лазерни принтери А3

Референтен No: КС 14-2017-02 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-136 / 12.04.2018

MT-136-12-04-2018 24.04.2018 1938 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-137 / 12.04.2018

MT-137-12-04-2018 24.04.2018 1333 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка