Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преносими промишлени програматори

Референтен No: КС 14-2017-11 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-287 / 10.10.2019

MT-287-10-10-2019-ЗАЛ 17.10.2019 1129 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка