Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на безвентилаторни компютри за визуализация на багери

Референтен No: КС 14-2017-01 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Разяснение

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-453 / 22.12.2017

MT 453-2017-22-12 08.01.2018 636 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка