Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сървър за хотелска информационна система

Референтен No: КС 14-2017-07 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-353 / 01.10.2018

MT-353-1-10-2018-ЗАЛ 11.10.2018 752 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка