Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на IP камери

Референтен No: КС 14-2017-03 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-138 / 12.04.2018

MT-138-12-04-2018 24.04.2018 979 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка