Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на печатащи многофункционални устройства

Референтен No: КС 14-2017-12 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ-330 / 29.11.2019

MT-330-29-11-2019-ЗАЛ 12.12.2019 1279 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ-331 / 29.11.2019

MT-331-29-11-2019-ЗАЛ 12.12.2019 1104 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка