Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на машини за пликоване, устройства и консумативи за работа с тях

Референтен No: КС 14-2017-08 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Разяснение

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-32 / 04.02.2019

MT-32-4-02-2019-ЗАЛ 11.02.2019 773 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка