Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на документни скенери

Референтен No: КС 14-2017-04 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-255 / 16.07.2018

MT-255-16-07-2018 25.07.2018 789 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка