Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на компютърни конфигурации

Референтен No: КС 14-2017-09 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-61 / 27.02.2019

MT-61-27-02-2019-ЗАЛ 12.03.2019 905 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка