Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на специализирани документни скенери и принтер цветен формат А3

Референтен No: КС 14-2017-10 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-201 / 16.07.2019

MT-201-16-07-2019-ЗАЛ 22.07.2019 874 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка