Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на LED монитори

Референтен No: КС 14-2017-05 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-232 / 22.06.2018

MT-232-22-06-2018 04.07.2018 762 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка