Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на LED монитори и UPS (непрекъсваеми токозахранващи устройства)

Референтен No: КС 14-2017-13 /

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор TO-77 / 25.02.2020

TO-77-25-02-2020-ЗАЛ 05.03.2020 1132 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка