Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на машина за пликоване

Референтен No: КС 14-2017-06 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор MT-312 / 04.09.2018

MT-312-4-09-2018-ЗАЛ 20.09.2018 840 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка