Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка

Референтен No:71 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.09.2019 г.

Виж повече   

Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел с оборудване на командни табла централна сигнализация“

Референтен No:70 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.08.2019 г.

Виж повече   

Ремонт покрив на ремонтно хале "Подбивни машини"

Референтен No:61 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.09.2019 г.

Виж повече   

Доставка на апарати за нуждите на химическа лаборатория

Референтен No:42 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.09.2019 г.

Виж повече   

Ремонт на автомобили

Референтен No:22 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.08.2019 г.

Виж повече   

Диагностика и ремонт на товарни автомобили с повишена проходимост марка MAN

Референтен No:56 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.08.2019 г.

Виж повече   

Доставка на масла

Референтен No:53 / 2019

Виж повече   

Доставка на мотокари 3,5 тона

Референтен No:25 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 01.08.2019 г.

Виж повече   

Техническо обслужване на булдозери DRESSTA-TD 25R EXTRA

Референтен No:49 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.08.2019 г.

Виж повече