Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на ръкавици

Референтен No:112 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN

Референтен No:108 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на контейнер за помещение в участък "Автотранспорт", рудник "Трояново-1", с. Трояново

Референтен No:121 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.10.2019 г.

Виж повече   

Ремонт – Зъбно колело Z=67, m=12

Референтен No:69 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за челни товарачи Caterpillar

Референтен No:110 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.10.2019 г.

Виж повече   

Разширение и актуализация на телемеханична система на „Мини Марица – изток“ ЕАД

Референтен No:107 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за Автогрейдер ДЗ-98

Референтен No:118 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура, средно напрежение

Референтен No:114 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.10.2019 г.

Виж повече   

Ремонт на трансформатори

Референтен No:75 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.11.2019 г.

Виж повече   

Ремонт турнодозери и еднoкофови багери LIEBHERR

Референтен No:97 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.10.2019 г.

Виж повече