Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на МПС, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр.Раднево през 2019 - 2020 година, чрез сключване на застраховка „Пълно каско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”

Референтен No: 59 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 13.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика.pdf 18.07.2019 97 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 08.10.2019 164 kb   

Протокол №2.pdf 08.10.2019 161 kb   

Протокол №3.pdf 08.11.2019 175 kb   

Протокол №4.pdf 08.11.2019 224 kb   

Протокол №5.pdf 08.11.2019 256 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение ЗОП 59-2019г..pdf 08.11.2019 142 kb   

Договори

Договор MT-325 / 25.11.2019

MT-325-25-11-2019-ЗАЛ 05.12.2019 3700 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-326 / 25.11.2019

MT-326-25-11-2019-ЗАЛ 05.12.2019 3557 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка