Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на автомобили

Референтен No: 22 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 27.08.2019 г.

Решение за откриване

Методика за оценка

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади