Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на автомобили

Референтен No: 22 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 27.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Методика за оценка

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Договори

Договор ТО-80 / 25.02.2020

Допълнителни споразумения

1-SP-18-03-2020-TO-80-2020 18.03.2020 224 kb   

2-SP-29-06-2020-TO-80-2020-ЗАЛ 30.06.2020 227 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-86 / 27.02.2020

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-87 / 27.02.2020

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-99 / 11.03.2020

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка