Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел с оборудване на командни табла централна сигнализация“

Референтен No: 70 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.08.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Решение за приключване