Енергийна независимост и национална сигурност

 

Техническо обслужване на булдозери DRESSTA-TD 25R EXTRA

Референтен No: 49 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 19.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-286 / 09.10.2019

MT-286-9-10-2019-ЗАЛ 14.10.2019 2961 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка