Енергийна независимост и национална сигурност

 

Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка

Референтен No: 71 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 17.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 18.11.2019 162 kb   

Протокол №2.pdf 18.11.2019 156 kb   

Протокол №3.pdf 18.11.2019 206 kb   

Протокол №4.pdf 18.11.2019 188 kb   

Окончателен доклад

Решение за предварителен подбор

Решение .pdf 18.11.2019 137 kb   

Договори

Договор TO-12 / 15.01.2020

TO-12-15-01-2020-ЗАЛ 16.01.2020 2787 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка