Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на мотокари 3,5 тона

Референтен No: 25 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 02.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-342 / 16.12.2019

MT-342-16-12-2019-ЗАЛ 19.12.2019 2629 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка