Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт покрив на ремонтно хале "Подбивни машини"

Референтен No: 61 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 18.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение за откриване.pdf 05.08.2019 283 kb   

Обявление.pdf 05.08.2019 412 kb   

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 10.12.2019 136 kb   

Протокол №2.pdf 10.12.2019 97 kb   

Протокол №3.pdf 10.12.2019 170 kb   

Протокол №4.pdf 10.12.2019 202 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор TO-10 / 13.01.2020

TO-10-13-01-2020-ЗАЛ 16.01.2020 2688 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка