Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на апарати за нуждите на химическа лаборатория

Референтен No: 42 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 12.08.2019 462 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 22.10.2019 1277 kb   

Протокол №2.pdf 22.10.2019 1585 kb   

Протокол №3.pdf 05.02.2020 1830 kb   

Протокол №4.pdf 05.02.2020 1601 kb   

Протокол №5.pdf 05.02.2020 1113 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО-106 / 17.03.2020

TO-106 19.03.2020 1090 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-107 / 17.03.2020

TO-107 19.03.2020 1067 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка