Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на апарати за нуждите на химическа лаборатория

Референтен No: 42 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.09.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 12.08.2019 462 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 22.10.2019 1277 kb   

Протокол №2.pdf 22.10.2019 1585 kb