Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на масла

Референтен No: 53 / 2019

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 249 / 03.09.2019

MT-249-3-09-2019-ЗАЛ 11.09.2019 783 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 264 / 20.09.2019

-264-2019 ЗАЛ 26.09.2019 745 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-30-09-2020-MT-264-2019-ЗАЛ 05.10.2020 224 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка