Енергийна независимост и национална сигурност

 

Диагностика и ремонт на товарни автомобили с повишена проходимост марка MAN

Референтен No: 56 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 23.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение.pdf 18.07.2019 221 kb   

Обявление.pdf 18.07.2019 259 kb   

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол1.pdf 28.08.2019 571 kb   

Протокол 2.pdf 28.08.2019 1065 kb   

Протокол 3.pdf 15.10.2019 1896 kb   

Протокол 4.pdf 15.10.2019 742 kb   

Протокол 5.pdf 15.10.2019 1139 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение класиране.pdf 15.10.2019 1242 kb   

Договори

Договор MT-343 / 16.12.2019

MT-343-16-12-2019-ЗАЛ 23.12.2019 2813 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 23.12.2019 4569 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка