Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на консумативи за принтери и многофункционални печатащи устройства“

Референтен No: 5 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 18.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 5-2018г.pdf 09.03.2018 376 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 19.03.2018 28 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 29.05.2018 978 kb   

Протокол 2.pdf 29.05.2018 2640 kb   

Протокол 3.pdf 13.07.2018 2297 kb   

Протокол 4.pdf 13.07.2018 1244 kb   

Протокол 5.pdf 13.07.2018 1243 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT 274 / 03.08.2018

MT-274 08.08.2018 3065 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка