Енергийна независимост и национална сигурност

 

"Доставка на зъбни хидравлични помпи"

Референтен No: 16 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 16-2018г.pdf 21.02.2018 374 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 24.04.2018 36 kb   

Протокол 2.pdf 24.04.2018 46 kb   

Протокол 3.pdf 29.06.2018 1169 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП