Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изработка и доставка на знаци, табели и други средства за сигнализация по ЗБУТ

Референтен No: 223 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.04.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 223 2017.pdf 27.03.2018 5513 kb   

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 28.06.2018 344 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 28.06.2018 450 kb   

Решение за приключване