Енергийна независимост и национална сигурност

 

Строителни и монтажни работи по изграждане на стоманени конструкции за шейна за местима ел. къща за КТП 20/6 кV

Референтен No: 8 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 07.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 21.02.2018 163 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 21.02.2018 3088 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 27.04.2018 117 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 27.04.2018 155 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 13.06.2018 157 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 13.06.2018 139 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 13.06.2018 169 kb   

Решение за предварителен подбор

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-251 / 10.07.2018

MT-251-10-07-2018-ЗАЛ 11.07.2018 1301 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка