Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване

Референтен No: 224 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 03.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 224 2017.pdf 06.03.2018 4768 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение № 1.pdf 19.03.2018 249 kb   

Разяснение № 2.pdf 22.03.2018 371 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Protokol No 1 stamp.pdf 23.05.2018 261 kb   

Protokol No 2 stamp.pdf 23.05.2018 528 kb   

Protokol No 3 stamp.pdf 02.11.2018 615 kb   

Protokol No 4 stamp.pdf 02.11.2018 551 kb   

Protokol No 5 stamp.pdf 02.11.2018 355 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор MT-417 / 30.11.2018

MT-417-30-11-2018-ЗАЛ 04.12.2018 963 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-444 / 17.12.2018

MT-444-17-12-2018-ЗАЛ 18.12.2018 1007 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка