Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Ремонт на хидравлични гъвкави съединения“

Референтен No: 02 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 03.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 04.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика.pdf 23.02.2018 155 kb   

Разяснения

Разяснение 1.pdf 19.03.2018 28 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 23.04.2018 48 kb   

Протокол 2.pdf 23.04.2018 96 kb   

Протокол 3.pdf 03.07.2018 1895 kb   

Протокол 4.pdf 03.07.2018 1215 kb   

Протокол 5.pdf 03.07.2018 1659 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 294 / 15.08.2018

МТ 294-2018г. 16.08.2018 20541 kb   

Допълнителни споразумения

споразумение 1 31.08.2018 963 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка