Енергийна независимост и национална сигурност

 

Задължителни периодични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № 3/28.02.1987

Референтен No: 154 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 23.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 26.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 154 2017.pdf 26.02.2018 5393 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 10.07.2018 201 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 10.07.2018 1639 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 01.11.2018 1081 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 01.11.2018 295 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 01.11.2018 594 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-449 / 19.12.2018

MT-449-19-12-1018-ЗАЛ 20.12.2018 1885 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 20.12.2018 3243 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-447 / 19.12.2018

MT-447-19-12-1018-ЗАЛ 20.12.2018 1931 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 20.12.2018 3243 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-448 / 19.12.2018

MT-448-19-12-1018-ЗАЛ 20.12.2018 1952 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 20.12.2018 3243 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка