Енергийна независимост и национална сигурност

 

Осигуряване на мобилни телефонни услуги

Референтен No: 10 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 22.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 10 2018.pdf 23.02.2018 4126 kb   

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика за оценка.pdf 23.02.2018 1409 kb   

Протоколи / доклади

Решение за приключване