Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка и монтаж на сухи трансформатори за местими ел. къщи за КТП 20/6 кV

Референтен No: 9 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 08.03.2018 39 kb   

Разяснение 2.pdf 19.03.2018 42 kb   

Разяснение 3.pdf 19.03.2018 32 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-301 / 03.09.2018

MT-301-3-09-2018-ЗАЛ 05.09.2018 1111 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка