Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи и вакуумни контактори

Регистрационен No: 097 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 23.06.2014 г.

Номер в АОП: 9030380

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:55ч 7 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:55ч 383 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:55ч 111 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:56ч 411 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:56ч 357 kb   

Договори

Договор МТ-294 / 01.01.1970

Договор 1 29.01.2015г. 14:57ч 172 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 20.04.2015г. 15:33ч 9 kb   

Плащания 2 09.06.2015г. 14:37ч 9 kb   

Приключен/прекратен

29.05.2015 Договорът е изпълнен.