Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трифазни буферни съпротивления за двигатели 560 kW за задвижващи станции

Регистрационен No: 175 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 05.12.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 08.12.2014 г.

Номер в АОП: 9036538

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:08ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:08ч 115 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:08ч 67 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:08ч 57 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:41ч 396 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:08ч 75 kb   

Договори

Договор 16 / 24.01.2015

Договор 1 19.08.2015г. 11:21ч 185 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 19.08.2015г. 12:12ч 9 kb   

Приключен/прекратен

договорът е изпълнен в срок