Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на силови, селективни и токоограничващи прекъсвачи НН и аксесоари за тях

Регистрационен No: 104 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 23.06.2014 г.

Номер в АОП: 9030381

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:28ч 7 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:28ч 405 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:28ч 167 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:40ч 403 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:28ч 356 kb   

Договори

Договор МТ-293 / 01.01.1970

Договор 1 29.01.2015г. 14:29ч 155 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:49ч 9 kb   

Плащания 2 23.04.2015г. 10:46ч 9 kb   

Плащания 3 10.06.2015г. 14:14ч 9 kb   

Плащания 4 24.08.2015г. 12:01ч 9 kb   

Плащания 5 28.10.2015г. 15:54ч 9 kb   

Плащания 6 05.04.2016г. 14:45ч 9 kb   

Плащания 7 27.07.2016г. 09:25ч 10 kb   

Приключен/прекратен

19.07.2016 Договора е изпълнен. На Изпълнителя са начислени неустойки в размер на 4,59 лв.