Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на хидравлични гъвкави съединения с номинален диаметър от 5 до 51 мм.

Регистрационен No: 166 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 03.12.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 04.12.2014 г.

Номер в АОП: 9036393

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:03ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:03ч 107 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:03ч 59 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:03ч 72 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:41ч 408 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:04ч 107 kb   

Договори

Договор МТ-560 / 30.12.2014

Договор 1 29.01.2015г. 14:04ч 309 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:21ч 8 kb   

Плащания 2 23.04.2015г. 15:11ч 9 kb   

Плащания 3 11.06.2015г. 10:38ч 9 kb   

Плащания 4 25.08.2015г. 10:33ч 9 kb   

Плащания 5 03.11.2015г. 09:28ч 9 kb   

Плащания 6 08.01.2016г. 12:14ч 9 kb   

Плащания 7 17.02.2016г. 12:52ч 9 kb   

Плащания 8 15.03.2016г. 08:33ч 9 kb   

Приключен/прекратен

09.02.2016 Договора е изпълнен в срок.