Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт (възстановяване) на изгорели степени от пускови съпротивления за задвижващи станции 4х1000 kW работещи в рудник „Трояново-1”

Регистрационен No: 098 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 30.06.2014 г.

Номер в АОП: 9030725

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:21ч 7 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:22ч 367 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:22ч 84 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:40ч 405 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:22ч 355 kb   

Договори

Договор МТ-295 / 01.01.1970

Договор 1 29.01.2015г. 14:23ч 139 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 11:30ч 9 kb   

Приключен/прекратен