Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трифазни асинхронни електродвигатели за натегателно устройство на задвижващи станции

Регистрационен No: 176 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 05.12.2014 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:15 на 08.12.2014 г.

Номер в АОП: 9036551

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:11ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:11ч 150 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:11ч 65 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:12ч 57 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:41ч 549 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:12ч 82 kb   

Договори

Договор МТ-012 / 01.01.1970

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 19.08.2015г. 13:37ч 9 kb   

Плащания 2 14.01.2016г. 11:07ч 9 kb   

Приключен/прекратен