Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на триполюсни силови контактори ниско напрежение

Регистрационен No: 103 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 23.06.2014 г.

Номер в АОП: 9030382

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 14:31ч 6 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 14:31ч 412 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 14:31ч 227 kb   

Образци на документи 29.01.2015г. 14:38ч 402 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 14:32ч 379 kb   

Договори

Договор МТ-304 / 01.01.1970

Договор 1 29.01.2015г. 14:33ч 182 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.03.2015г. 12:49ч 9 kb   

Приключен/прекратен

30.01.2015 Договорът е изпълнен.