Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на резервни части за електрооборудване за роторни багери SghRs 1200

Референтен No:154 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 07.10.2014 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторни батерии и токоизправители

Референтен No:114 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 07.07.2014 г.

Виж повече   

Доставка на казани за трифазни течни пускови реостати за двигатели средно напрежение за ТМО

Референтен No:011 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 11.02.2015 г.

Виж повече   

„Доставка на крак универсален”

Референтен No:108 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 01.07.2014 г.

Виж повече   

Извършване на куриерски услуги

Референтен No:153 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 02.10.2014 г.

Виж повече   

Извършване на куриерски услуги

Референтен No:133 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 19.08.2014 г.

Виж повече   

„Доставка на адаптери и зъби ULTRALOK U40 или еквивалент”

Референтен No:93 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 09.06.2014 г.

Виж повече