Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение

Регистрационен No: 092 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 06.06.2014 г.

Номер в АОП: 9029554

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 29.01.2015г. 15:08ч 1406 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 29.01.2015г. 15:09ч 157 kb   

Образци на документи

Образци на документи 29.01.2015г. 15:09ч 135 kb   

Протоколи

Протоколи 29.01.2015г. 15:09ч 387 kb   

Договори

Договор МТ-287 / 01.01.1970

Договор 1 29.01.2015г. 15:10ч 186 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 16.03.2015г. 09:49ч 9 kb   

Плащания 2 09.06.2015г. 14:27ч 9 kb   

Приключен/прекратен

01.03.2016 Договора е изпълнен в срок.