Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Абонаментно обслужване на информационна система Тереза

Референтен No:116 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 04.07.2014 г.

Виж повече   

Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова

Референтен No:150 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 24.09.2014 г.

Виж повече   

Изграждане на аспирационна уредба в ремонтно хале на участък „Верижни машини” в рудник „Трояново-3”

Референтен No:135 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 23.09.2014 г.

Виж повече