Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ролки за ГТЛ

Регистрационен No: 028 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 31.05.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 14.04.2016г. 09:50ч 116 kb   

Обявление

Обявление 14.04.2016г. 09:51ч 338 kb   

Документация

Документация 14.04.2016г. 09:51ч 1769 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 09:51ч 114 kb   

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 09:51ч 1797 kb   

Указания и образци на документи

Разяснения

Разяснения 12.05.2016г. 14:04ч 71 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 21.06.2016г. 11:19ч 122 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 07.07.2016г. 08:44ч 24 kb   

Гаранции за участие 07.07.2016г. 08:44ч 21 kb   

Гаранции за участие 07.07.2016г. 08:44ч 25 kb   

Гаранции за участие 07.07.2016г. 08:44ч 26 kb   

Гаранции за участие 07.07.2016г. 08:45ч 26 kb   

Гаранции за участие 07.07.2016г. 08:45ч 28 kb   

Гаранции за участие 08.07.2016г. 13:32ч 66 kb   

Договори